İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen ve hali hazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Üniversite Yönetimince belirlenir.

Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini enstitünün duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları en az 3 yarıyıl sürelidir. MS programı 30 kredir.

Eğitim öğretim ücretleri, her eğitim öğretim dönemi başında enflasyona ve diğer ekonomik koşullara bağlı olarak yeniden ayarlanabilir.