M.Sc. Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans programı, İ.Ü. İşletme Fakültesi – İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde uzun yıllarından beri eğitim vermektedir. Önde gelen akademisyen kadrosuyla, kurulduğu tarihten bu yana program, pazarlama açısından donanımlı ve uzman kişilerin sektöre ve akademik camiaya kazandırılması misyonunu yerine getirmeye devam etmektedir.

Pazarlama Yüksek Lisans Programı, bilim üreterek ve yayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olmayı ve uygulama, araştırma ve akademik anlamda öğrencilerine, öğretim elemanlarına, tüm çalışanlarına ve mezunlarına yüksek değerler sunmayı hedefler.

Programın amaçları arasında; diploma programımızın sürekli iyileştirme süreci içinde yer almasını sağlayacak bir sistem geliştirilmek, pazarlama eğitimi almak isteyen öğrencilerin beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir program olarak tanınmak, öğrencilerin yaratıcı, girişimci ve sosyal becerilerini geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve bunları gerçekleştirirken lisansüstü programlarımızın etkinlik düzeyini arttırmak, akademik kadronun akademik yayınlarının sayısını ve kalitesini arttırmak, ve uluslararası alanda gerçekleştirilen yayınlar ve etkinlikler aracılığıyla diploma programımızın imajını güçlendirmek hedeflerinden bahsedilebilmektedir.

Ayrıca programımız kapsamında her bir öğretim üyesinin performansı üzerinde sürekli iyileştirme süreci çerçevesinde değerlendirilmeler yapılarak, öğrencilerin beklentileri ile paralel kararlar alınması ve öğrencilerin diploma programımızdan beklentilerinin sistematik ve düzenli şekilde ortaya koyulması hedeflenmektedir.