Avrupa ve Türkiye’de öncü ve çağdaş işletme eğitiminin sembollerinden olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi; Avrupa’da işletme alanında ilk lisansüstü eğitimi veren İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

Türkiye’nin ilk işletme fakültesidir.

Türkiye’nin ilk ulaştıma ve lojistik okulu olan İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu ’nu kurmuştur.

Türkiye’de işletme eğitiminde Vak’a yöntemini (Case Method) ilk kez uygulayan İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

Türkiye’de işletme alanındaki ilk bilimsel dergiyi yayımlamıştır.

Dünyada “TAG” teknolojisini ilk kullanan bilimsel dergiye sahiptir.

İlk olarak “Pazarlama” kavramını öneren ve yaygınlaştıran kurumdur.

Pazarlama alanındaki ilk bilimsel olan “Pazarlama Dünyası”nı yayımlamıştır.

Geleneksel ulusal pazarlama kongrelerini 1976 yılında başlatmıştır.

Türkiye’nin ilk Devlet İşletmeciliği Enstitüsü’nü kurmuştur.

Türkiye’nin ilk Pazarlama Enstitüsü’nü kurmuştur.

Türkiye’nin ilk halen çalışmalarına devam eden Muhasebe Enstitüsü’nü kurmuştur.

Azerbaycan’da işletme alanında ilk kez lisansüstü eğitimleri başlatmış ve bir işletme fakültesi kurmuştur.

Muhasebe Eğitimi Sempozyumlarının yapılması fikrini ortaya atmış ve 1979’da ilkini gerçekleştirmiştir.

İlk olarak Türkiye-Avusturya bilimsel anlaşmasını gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de ISO 9001 belgesi alan ilk gönüllü öğrenci organizasyonu olan

İşletme Kulübü’nü bünyesinde barındırmaktadır.

Türkiye’de ilk Stratejik Pazarlama Kararları Oyununu geliştirmiş ve uygulamıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminde önemli bir organizasyon olan CRANET’in Türkiye temsilcisidir.

İşletme fakülteleri arasında ilk psikoteknik laboratuvarına sahip olan kurumdur.

Türkiye’de ilk hastane işletmeciliği eğitimlerini başlatmıştır.

Türkiye’de ilk olarak inşaat işletmeciliği eğitimlerini vermiştir.

Türkiye’de işletme alanında ilk sertifika programlarını başlatmıştır.

Ülkemizdeki ilk Üretim Araştırmaları Sempozyumunu gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de işletmecilikte çevre ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılması amacıyla ilk yayınları yapmıştır.

İşletme alanındaki ilk kürsüleri (anabilim dalları) kurmuştur.

Türkiye’de işletme disiplinlerindeki ilk kitapları yayımlamıştır.

Türkiye’de ilk kez Tekdüzen Muhasebe Sistemine geçilmesine öncülük etmiştir.

Türkiye’de işletme alanındaki ilk sivil toplum kuruluşları olan dernekleri kurmuştur.

Türkiye’de trafik düzenlemelerinde ilk kez psikoteknik kuramların uygulanmasını önermiş ve gerçekleştirmiştir.

Tüm programlarıyla (BA, MS, MBA, PhD) ve bünyesindeki İşletme İktisadı Enstitüsü ile Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk olarak AACSB akreditasyonu almıştır.