İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi
İşletme İktisadı Enstitüsü
Avcılar Kampüsü / Avcılar – İstanbul

e-posta: destek@istanbulisletmepazarlama.com