İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi
İşletme İktisadı Enstitüsü
Avcılar Kampüsü / Avcılar – İstanbul