Kuruluş Öykümüz

Türkiye`de işletmecilik alanında lisansüstü (yüksek lisans) eğitiminin başlangıcı günümüzden 55 yıl öncesine kadar gider. 1950`lerde Türk ekonomisinde liberal politikaların izlenmeye başlanmasıyla özel sektörün hızla gelişmesi, çağdaş işletmecilik bilgileri ile donatılmış yöneticilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. O tarihlerde Türkiye`de ayrı bir bilim dalı olarak işletmecilik alanında eğitim veren bir kurum bulunmadığından 1954 yılında Türk iş Hayatının önde gelen temsilcilerinden Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı`nın girişimleri ile İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde, Harvard Business School`un akademik, Ford Vakfı`nın finansal katkılarıyla İşletme İktisadı Enstitüsü`nün kuruluşu gerçekleşmiştir.

Enstitü`nün açacağı programlar Harvard Business School`un yürütmekte olduğu MBA programlarına benzer şekilde ve bu okulun Türkiye`ye gelen hocaları tarafından hazırlanmış, Türkiye`den birçok öğretim elemanı da Harvard Business Scholl`da eğitim alarak Enstitü`nün kadrosunu oluşturmuştur. Böylece Türkiye`de ilk kez 1957 yılında açılan “İşletmecilik İhtisas Programı” ile işletmecilik alanında lisansüstü eğitim başlamıştır.

Türkiye’de İlk

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde çağdaş anlamda işletmeci ve yönetici yetiştiren ilk eğitim kurumudur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde işletmecilik alanında ilk kez lisansüstü (yükseklisans) eğitimini başlatan kuruluştur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, ülkemizde ilk kez iş hayatından alınmış gerçek işletmecilik sorunlarının tartışıldığı vak`a yöntemini (case study) kullanan ve böylece çağdaş işletmecilik bilgilerinin aktarılması ile yetinmeyip her biri geleceğin yöneticileri olacak adayların iş hayatında karşılaşacakları sorunları analiz etme, sistematik düşünme, tartışma, başkalarının fikirlerinden yararlanma ve birlikte karar verme gibi yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitimi uygulayan kurumdur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, Türkiye`de işletmecilik alanında ilk kez üniversite-İş Hayatı İşbirliğini gerçekleştiren, kuruluşundan bu güne kadar ülkemizin en köklü kamu kuruluşlarına ve özel şirketlerine çok sayıda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan ve projeler geliştiren bir kurumdur.

İşletme İktisadı Enstitüsü, kuruluşundan 1968 yılına kadar İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyetini sürdürdükten sonra ülkemizde ilk kez bir “İşletme Fakültesi”nin kuruluşuna öncülük eden ve 1968 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi`nin akademik kadrosunun ve öğretim programının oluşturulmasında önemli rol oynayan bir kurumdur.

Sürekli Değişim ve Dinamizm

1956 yılında işletmelerin orta kademe yöneticileri için açtığı “İşletme İdaresi Programı” ile faaliyete geçen İşletme İktisadı Enstitüsü,  1957`de  üniversite mezunları için bir akademik yıl süreli (İşletmecilik İhtisas Programı) ilk lisansüstü programını başlatmış, 1974 yılında da iş hayatından gelen yoğun talepler karşısında bu programın gece bölümü açılmıştır.

1980`li yıllarda ülkemizin dışa açılma politikaları ve uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması sonucunda, giderek artan uluslararası işletmecilik bilgilerine sahip yabancı dil bilen yönetici ihtiyacını karşılamak üzere 1984 yılında Uluslararası İşletmecilik İhtisas Programı (Certificate Program in International Managament – CPIM) gündüz ve gece programları ve bu programlara destek olarak İngilizce Hazırlık Programları açılmıştır.

Ekonomimizdeki hızlı sektörel gelişmeler sonucu sadece genel işletmecilik alanında değil, değişik uzmanlık alanlarında ortaya çıkan yetişkin eleman ihtiyacını karşılamak üzere daha sonraki yıllarda Deniz İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, İnşaat İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Lojistik İşletmeciliği gibi ülkemizin önde gelen sektörlerine yönelik eğitim programlarının yanısıra, işletmeciliğin işlevsel dalları olan Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Enformatiği gibi alanlarda da orta ve uzun süreli sertifika programları açılmış, bu alanlarda çok sayıda gencin uzmanlık kazanması sağlanmıştır.