*Not: Detayını merak ettiğiniz sorunun üzerine tıklayabilirsiniz…

Tezli yüksek lisans programlarında, teorik derslerinizi tamamlamanızı takiben bir sonraki dönemde seçeceğiniz bir alanda tez hazırlamanız gerekir.Tez çalışmaları genellikle en az bir döneminizi almaktadır.
M.Sc. Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programında ise; 3 dönem ders alırsınız ve 3. dönem içerisinde derslerinizi takip ederken, danışman Öğretim Üyenizle birlikte dönem içerisinde “Bitirme Projesi” hazırlayarak mezun olursunuz. Hazırlayacağınız Bitirme Projesi, Pazarlama bilgi ve becerinizi yansıtmak için size fırsat verirken, TEZ’e göre daha kısa sürede ve daha sınırlı içerikle hazırlanabilmektedir.
Hayır… Kimya, Biyoloji, Tıp, Edebiyat, Makine ve Tüm Mühendislik Dalları ve benzeri gibi dört yıllık bir lisans programı mezunu olmanız yeterlidir.
Genel itibariyle Bahar ve Güz olmak üzere iki dönemde kayıtlar açılmaktadır.
Bahar dönemi başvuruları 3 Temmuz 2023-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Her dönem, koşulları sağlayan 30 kişi programa devam edebilir.
Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir.
Program, İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü derslik ve amfilerinde, hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 19:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Cuma günleri ders yoktur.
M.Sc. Pazarlama programında derslerin her biri için %70 devam zorunluluğu aranmaktadır. Hibrit uygulanan dönemlerde yoklama zorunluluğu yoktur.
Programın amacı, işletmelerin en temel fonksiyonlarından biri olan pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.
Program, işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarının, pazarlama alanında uzmanlaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi MSc pazarlama tezsiz yüksek lisans programını bitirdiğinizde, pazarlama teorisinin iş hayatında nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin kapsamlı bir eğitim alarak, özel sektördeki rakiplerinizin bir adım önüne geçmiş olursunuz.
Programdaki derslerini ve bitirme projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan “Yüksek Lisans” diploması verilir.
Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (vaka) tartışması olmak üzere, rol oynama, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye’nin ilk İşletme Fakültesidir. Alanındaki deneyimin getirdiği uzmanlık, üniversiteyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerdendir.
M.Sc. Pazarlama programının yer aldığı İşletme İktisadı Enstitüsü, Harvard Üniversitesi ve Ford Grup’un ortaklaşa çalışmasıyla kurulmuş, Harvard ekolündeki eğitim prensibini kendine ilke edinmiştir.
Türkiye’nin en deneyimli işletme fakültesinin kadrosundaki hocalarıyla katılımcılara, pazarlama alanında başka programlarda bulamayacakları nitelikleri kazandırma yetisine sahiptir.
M.Sc. Pazarlama tezsiz bir programdır. Ancak her bir katılımcıdan program sonunda bir bitirme projesi yapması beklenir.
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının %50’si toplanır.
c) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde, lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen ve hali hazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Üniversite Yönetimince belirlenir.
Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini enstitünün duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar.
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları en az 3 yarıyıl sürelidir. MS program 30 kredir.
2019-2020 eğitim öğretim yılı GÜZ döneminden itibaren MS programı için katkı payı kredi başına 480 TL’dir.
Eğitim öğretim ücretleri, her eğitim öğretim dönemi başında enflasyona ve diğer ekonomik koşullara bağlı olarak yeniden ayarlanabilir.
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kamsüpü girişinde Metrobüs ana istasyonu mevcuttur. İstenen saatte yoğun bir şekilde çalışan Metrobüs sistemini kolaylıkla kullanmak mümkündür.
Bunun yanı sıra Enstitü’ye kendi araçlarıyla eğitime gelen katılımcılar, çıkışta aynı yöne giden arkadaşları ile birlikte gruplar halinde gitmeyi tercih etmektedirler.
Dersler; katılımcının lisans uzmanlık alanına bakılmaksızın Pazarlama bilgi ve becerisi kazandıracak, farklı pazarlama disiplinlerine hakim olacak şekilde oluşturulmuştur. Zaman içerisinde; sektörde faaliyet gösteren Pazarlama uzmanları ile Pazarlama ile yeni tanışan katılımcılar, kendilerine verilen uygulamalı projeler ile kendilerini geliştirme ve farklı bakış açıları kazanma fırsatı bulabilmektedirler.
Derslerde teorik bilginin yanı sıra, ağırlıklı olarak vak’a metodu ile farklı sektörlerdeki gerçek durumlar canlandırılarak katılımcıların pazarlama yöneticisi olarak analiz etmesi beklenir. Alana uygun derslerde; konular uygulamaya dönük şekilde, piyasa verileri kullanılmak suretiyle gerçekçi olarak canlandırılır, tartışılır, gerektiği durumlarda projelendirilir.
M.Sc. Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programının tüm derslerini; İ.Ü. İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri vermektedir. Gerekli Görülen Durumlarda, Konusunda Uzman Konuşmacılar, Profesyoneler ve Özel Sektör Temsilcileri de Derslere Misafir Olarak Katılabilmektedir.
Evet. M.Sc. Pazarlama Tezsiz Programı çalışan profesyonellerin çalışma saatlerini dikkate alarak, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada dört gün saat 19:00 ila 22:00 arasında eğitim vermektedir.
AACSB ve EDUNIVERSAL gibi uluslararası saygın değerleme kuruluşlarınca “Kurumumuz, programımız, tüm derslerimiz, eğitim sistemimiz, eğitim yöntemlerimiz ve ders veren öğretim üyelerimiz” sistematik olarak sınanmakta ve uluslararası kamuoyuna ilgili kurumlar tarafından açıklanmaktadır.
Bunun yanı sıra; “Program içeriğini, eğitim yöntemlerini, …. ve dersin öğretim üyesini” katılımcılar olarak sizlerde her ders sonunda değerlemektesiniz.
Hayır, hafta sonları ders yapmıyoruz. Ders günleri Cuma Hariç, Pazartesi ile Perşembe günleri arasındaki dört gündür. İlgili günlerde saat 19:00 – 22:00 arası ders yapmaktayız.
Hayır, gerekmiyor. Program dili Türkçedir.