Başvuru Koşulları

Lisans diplomasına sahip adaylar, ilan edilmiş kontenjanlar dahilinde Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucunda programa yerleştirilirler.

(Program dili Türkçedir ve başvuru için Yabancı Dil ve ALES gerekmemektedir).

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. İkinci Öğretim M.sc. Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru için, lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, noter yada ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabileceğini gösterir belge (ilgili yazı dekanlıktan alınmalıdır); Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (2 adet)
  2. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin noter onaylı veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.
  3. Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet vesikalık (4,5×6 cm) fotoğraf.