Öncü, Lider ve Çağdaş Eğitim Kurumu

İşletme İktisadı Enstitüsü, Türk İş Hayatı temsilcileri ile İstanbul Üniversitesi`nin girişim ve işbirliği, Harvard Business School ve Ford Vakfının akademik ve finansal katkılarıyla1954 yılında kurulmuştur. Enstitü Türkiye`de ve Avrupa`da çağdaş anlamda yönetici ve işletmeci yetiştiren ilk ve öncü eğitim kurumudur. Yarım yüzyıldır Türk İş Hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, işletmecilik bilim ve uygulamasındaki çağdaş gelişme ve değişmelere uygun olarak gerçekleştirdiği program ve faaliyetleriyle Enstitü, İşletmecilik eğitimindeki benzer girişimlere kaynak olmuş ve örnek teşkil etmiştir.

Misyonumuz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak misyonumuz; iş dünyasıyla sürekli işbirliği içinde olarak, etkin eğitim programlarımız ve nitelikli öğretim kadromuz ile iş hayatına yetkin, yaratıcı, kendine güvenen, sorgulayan, olaylara çok boyutlu bakabilen, kendini sürekli geliştiren, sosyal sorumluluk bilincine sahip lider yönetici yetiştirmektir.

Vizyonumuz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde iş hayatına yön verecek geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olarak varlığımızı devam ettirmektir.

Değerlerimiz

İşletme İktisadı Enstitüsü olarak değerlerimiz; Atatürkçü, çağdaş, demokratik, laik, ve ahlaklı olmaktır.

Amaçlarımız

İşletmecilik alanında lider/yönetici yetiştirilmesine yardım etmek.
İşletmecilik eğitim ve öğretiminin gelişmesinde katkıda bulunmak; bu amaçla başta özellikle vak`a yöntemi (case study) olmak üzere işletme oyunları, video sunumları ve bilgisayar simülasyonları gibi etkin ve çağdaş öğretim tekniklerini ve araçlarını kullanarak, uygulamaya dönük tezsiz yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans uzmanlık programları, kısa süreli eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

İşletmelerin karşılaştığı başlıca sorunları çözmeye yönelik danışmanlık hizmetlerini üretmek ve uygulamak.

Türkiye`de ve dünyada işletmecilik alanındaki gelişmeleri izlemek, bilgi ve döküman toplamak ve bu alanda araştırmalar yapmak.

Farklı ve Uygulamaya Yönelik Eğitim Yöntemleri

Enstitü eğitiminin lisans eğitiminden farklılığını sağlayan temel faktörler, çeşitli eğitim ve öğretim yöntemlerinin bir arada kullanılması ve uygulamaya yönelik şekilde grup dinamizminden ve sinerjisinden yararlanılmasıdır.
Programlarda kullanılan eğitim yöntemleri içerisinde;

• Örnek Olay Yöntemi (Vak`a Metodu)
• Anlatma Yöntemi
• Konferanslar, Paneller
• Rol Oynama
• İşletme Oyunları
• Video Sunumları
• Bilgisayar Uygulamaları
• Yöneticilik Deneyimlerini Paylaşma Grubu
gibi çok değişik yöntem ve araçlar yer almaktadır.

Güçlü Eğitim Kadrosu

İşletme biliminin Türkiye`deki öncülerince kurulan ve geliştirilen İşletme İktisadı Enstitüsü, geniş ve güçlü eğitim kadrosuyla işletmecilik alanında bir ekoldür.

Gelişmiş Fiziksel İmkanlar

Derslik, amfi, oditoryum, bilgisayar laboratuarları çağdaş eğitimin kaçınılmaz alt yapılarıdır. Programlar, son derece modern, vak`a tartışmaları için en uygun kapasite ve özellikleri sahip özel amfilerde yürütülmektedir. Sınıfların her biri, audio-visual; TV, video, sinevision, data-show, projeksiyon, tepegöz gibi gereçlerle donatılmıştır.

Fiziki Olanaklar

Enstitü’nün Avcılar Kampüsü’nde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin bünyesinde kullanabildiği eğitim imkanları da dahil olmak üzere; 660 kişilik oditoryum, 80 kişilik konferans salonu, 8 adet 53 kişilik amfi derslik, 3 adet 24 kişilik derslik, 7 adet 45’er kişilik derslik, 12 adet 22 kişilik derslik, 3 adet 25 kişilik derslik, 3 adet 50 ve 3 adet 22 kişilik olmak üzere toplam 6 adet bilgisayar laboratuvarı, internet cafe, 18 adet 16 kişilik grup çalışma odası bulunmaktadır.

Kampüsteki İşletme Fakültesi Binasında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 700m² kapalı alanda, göl manzaralı, sıcak yemek, fast-food, müzik ve TV gibi olanakların bulunduğu bir kantin bulunmaktadır,

Ayrıca öğrenciler Üniversite’nin kültür merkezi ve spor tesislerinden de yararlanabilmektedir.