İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye’de akreditasyonu bulunan tek devlet üniversitesi ve en köklü işletme fakültesidir. Yüksek lisans eğitimimi burada alarak, alanında uzman eğitim kadrosu sayesinde farkı her derste tekrar hissettim. Teorik altyapımı projelerle de destekleme imkânı buldum. İşletme birimleri ve pazarlama yönetimine karşı kazandırdığı ayrıcalıklı bakış açışı sayesinde kariyerime katkı sağladım.

Burada inşa ettiğim birikimin ayrıcalığını şimdiden hissediyorum…Emeği geçen değerli hocalarımız ve enstitü yönetimine teşekkürü borç bilirim.

Eren ERDİNÇ

HD İskender – Pazarlama Uzmanı

Aralık 2017

Burada inşa ettiğim birikimin ayrıcalığını şimdiden hissediyorum…Emeği geçen değerli hocalarımız ve enstitü yönetimine teşekkürü borç bilirim.

HD İskender

Pazarlama Uzmanı

Eren ERDİNÇ

Aralık 2017