İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü “Pazarlama Yönetimi” Yüksek Lisans programı, değerli hocalarımızın öğrettikleri ve okulumuzun katkılarıyla geleceğe yönelik yaratıcı, öncü pazarlama fikirleri oluşturabilmemizi sağladı.

Bizler; oluşturduğumuz projeler ve takım çalışmalarıyla, bütünsel pazarlamada tüm iletişim faktörlerini göz önünde bulundurarak rekabetçi pazarlama stratejileri geliştirmeyi öğrendik.

Katkılarından dolayı Enstitü Yönetimine ve tüm Hocalarımıza teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

Dilşen ÜNSAÇ
Product Manager – Kutsan Pharma
Temmuz 2015