Bu Sayıların Bizim İçin Anlamı Farklıdır..


1453

Çoğu Kişiye İstanbul’un Fethini Temsil Eder,

Ama Bizim İçin Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşunu da…

Bir Kurumu Üniversite Yapan Birikimin, Kurumsallaşmanın ve Tecrübenin Sembolünü de…


1954

Harvard Business School Tarafından Kuruluşumuzu…

Türkiye’de “İlk İşletme Eğitimi Veren” Bir Öncü Kurumu Temsil Eder… 


19.000

1954’den Beri Türkiye’yi Yöneten…

Kamu ve Özel Sektörün Farklı Kademelerinde ki Profesyonel Kadroları…

İşletme İktisadı Enstitüsü Ailesini…

En Köklü ve Çağdaş İşletmeciliğin Beşiği Bir Kurumu Temsil Eder…


2016

Günümüz Koşullarındaki Yeni Trendleri, Yönetim Teknolojilerini, Rekabet Stratejilerini…

Ticarethane Mantığından Uzak, Görsel Özden Ziyade Fonksiyonel Öze Önem Veren…

Köklü Bir Devlet Üniversitesi’nin Ekolü Olmuş Bir Kurumunu Temsil Eder…